Legalne zatrudnienia obywatela Ukrainy – co powinieneś wiedzieć

Nie ulega wątpliwości, że rynek pracy jest czymś, o czym mówi się naprawdę wiele. Jedni twierdzą, że ogłoszeń o pracę jest mnóstwo, natomiast drudzy uważają, że sytuacja przedstawia się dokładnie odwrotnie. Nie bez znaczenia w tym wszystkim są też pracownicy tymczasowi z Ukrainy (i nie chodzi tu o napływ Ukraińców ze względu na wojnę).

Czy Polacy wolą zatrudniać Ukraińców?

Wiele osób pewnie twierdzi, że polscy pracodawcy wolą stawiać na Ukraińców. Każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, ale niewątpliwie coś w tym jest. Wystarczy powiedzieć, że zgodnie z powszechnymi badaniami Ukraińcy mają niższe wymagania płacowe w stosunku do Polaków. Tym samym możemy rozmawiać o obniżeniu kosztów utrzymania pracownika. Nie ma też co ukrywać, że zdarzają się sytuacje, kiedy należy pracować przez wiele godzin. Nie wszyscy mogą mieć na to ochotę czy też po prostu siły. Tymczasem Ukraińcy bardzo chętnie zapatrują się na to, iż w pracy trzeba będzie przebywać bardzo długo. Reasumując, Ukraińcy stanowią dla polskich pracodawców alternatywę, z której Ci chętnie korzystają. To nie może dziwić – celem przedsiębiorcy powinno być zadbanie o swoją firmę. Jeżeli pracownicy tymczasowi z Ukrainy gwarantują wymaganą jakość, dlaczego by z nich nie skorzystać?

Okres aklimatyzacji

Nie sposób też nie zatrzymać się przy aklimatyzacji. Zatrudnienie obcokrajowców musi wiązać się z przemyśleniami na temat tego, jak zaadoptują się Ukraińcy. Aklimatyzacja to bez wątpienia kwestia indywidualna, ale nie ma co ukrywać, że zdecydowana większość wschodnich cudzoziemców dobrze odnajduje się w polskim środowisku rynkowym. Można usłyszeć też o tym, że widoczne jest to niezależnie od branży.

Dobrze też pamiętać, ze w kwestii aklimatyzacji należy zwracać uwagę na różne aspekty. Wiele osób pewnie koncentruje się na stosunku do współpracowników, ale przecież znaczenie też ma poziom zaangażowania w realizację obowiązków czy stopień znajomości języka polskiego i motywacja do nauki. Na koniec najważniejsze jest to, aby znaleźć osobę, której zależy na danej pracy. Na taką osobę patrzy się zupełnie inaczej niż na kogoś, kto przychodzi do pracy jakby z przymusu.

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy

Czy pracownicy tymczasowi z Ukrainy podlegają tym samym zasadom co Polacy? Można przypuszczać, że to pytanie nurtuje wiele osób. Wszelkie szczegóły można sprowadzić do następujących punktów:

  1. Prawa wszystkich pracowników są takie same.
  2. Pracownik musi znać wszelkie informacje związane z wykonywaną pracą.
  3. Przepis o minimalnym wynagrodzeniu obowiązuje także Ukraińców.
  4. Pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wykonywaniu pracy. Takie oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Pracy i to najpóźniej 14 dni od momentu, kiedy doszło do podjęcia pracy.
  5. Obywatel Ukrainy zobowiązany jest do tego, aby podjąć pracę w formie pisemnej.
  6. Pracownik musi zostać zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Musi to stać się najpóźniej 7 dni od rozpoczęcia wykonywania pracy.

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy nie wiąże się więc z jakimiś specjalnymi trudnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *